Inbraakwerendheid en Veiligheidsklassen voor inbraak- werende kasten


Brandkasten en kluizen zijn verkrijgbaar in vele soorten en maten. De constructie en het slotwerk van een kast bepaald de mate van inbraakwerendheid. Bij aanschaf van een inbraakwerende brandkast of kluis komt men al snel de woorden “Euroklasse” of “gecertificeerd” tegen. Ook het begrip ‘indicatie waardeberging’ is een veel besproken onderwerp dat ter sprake zal komen bij het aanschaffen van een kluis. Hieronder leggen we uit hoe deze termen tot stand gekomen zijn, wat ze betekenen en wanneer ze voor u belangrijk zijn.

Internationale normen en veiligheidsklassen

Om te komen tot een overzichtelijk systeem voor het indelen van verschillende inbraakwerend kluizen en brandkasten te komen zijn er Europese CEN-normen opgesteld voor het testen en certificeren van inbraak- werende kasten. Deze normen zijn weer onderverdeeld in klasses waarmee de mate van inbraakwerendheid wordt uitgedrukt.

Euronorm 14450 Europese Norm voor licht inbraakwerende kluizen – Onderverdeeld in de klassen Securitylevel 1 (S1) en Securitylevel 2 (S2)
Euronorm 1143-1 Europese Norm voor inbraakwerende kluizen
Euronorm 1143-2 Europese Norm voor inbraakwerende afstortkluizen – Zowel 1143-1 als 1143-2 onderverdeeld in de Euroklassen 0 tot en met 7 (ook wel Grade genoemd)


Deze Europese standaarden EN 14450 en EN 1143-1-2 worden beheerd door de internationale organisatie CEN (European Committee for standardization te Brussel). Hiermee is voorzien in de eisen, classificatie en test methoden van de weerstand tegen inbraak voor de genoemde inbraak werende kasten. Het daadwerkelijke testen en het verstrekken van certificaten ligt in handen van onafhankelijke testinstituten, veel Europese landen hebben een eigen testinstituut (Nederland uitgezonderd). Een testinstituut dient op haar beurt weer te voldoen aan diverse Europese regelgeving en staat onder toezicht van een overkoepelende Europese Accreditation organisatie.

Indicatiewaardeberging
Wilt u goederen opbergen en verzekeren? Neem dan altijd een gecertificeerde kluis met de correcte dekkingsgraad en certificering. Met indicatie waarde berging wordt bedoelt welke (geld)waarde de verzekeringsmaatschappijen als dekking accepteren en deze (geld)waarde is dan ook gekoppeld aan de mate van inbraakwerendheid (veiligheidsklasse) van de kluis. Hoe hoger de aangegeven indicatie waarde berging hoe beter de inbraakwerendheid.
Bovendien moet iedere gecertificeerde kluis die verkocht wordt als inbraakwerend product ingedeeld worden in een bepaalde klasse, aan de klasse is weer een indicatie waardeberging gekoppeld. Deze inschalingen zijn tot stand gekomen in samenspraak tussen de kluizenbranche en de verzekeraars. De waarden die standaard in de overzichten worden genoemd zijn gebaseerd op situaties waarbij sprake is van een onbewoond en onbewaakt (bedrijfs)pand binnen de bebouwde kom. Kluizen met een gewicht tot 1.000 kg. dienen tevens verankerd te zijn volgens de voorschriften.
In alle andere situaties wordt de waarde mogelijk verhoogd of verlaagd, dit geheel afhankelijk van omgevingsfactoren zoals de ligging van het pand, mechanische- en/of elektronische veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn. Laat uw verzekeraar in afwijkende situatie’s altijd beoordelen of er verdere aanpassingen nodig zijn.

Europese normering ‘EN 14450’

EN 14450 klasse: Dekking contant geld: Dekking kostbaarheden:
Securitylevel 1 € 2.500 € 5.000
Securitylevel 2 € 5.000 € 9.000


Europese normering ‘EN 1143’

EN 1143 klasse: Dekking contant geld: Dekking kostbaarheden:
Euroklasse 0 € 7.000 € 14.000
Euroklasse 1 € 10.000 € 20.000
Euroklasse 2 € 25.000 € 50.000
Euroklasse 3 € 45.000 € 90.000
Euroklasse 4 € 75.000 € 150.000
Euroklasse 5 € 125.000 € 250.000
Euroklasse 6 € 250.000 € 500.000
Euroklasse 7 en hoger altijd i.o.m. verzekeraar

Genoemde dekkingen zijn indicatief, de verzekeraar kan in individuele gevallen een andere beoordeling hanteren. Neem dan ook altijd contact op met uw verzekeraar als u de inhoud (waarde) van uw kluis wilt verzekeren

Gecertificeerde kluissloten
Een kluisslot is een bijzonder en zeer belangrijk onderdeel van de inbraakwerende kluis. In de Europese Normering is bepaald hoeveel en welk type kluisslot moeten worden toegepast. Kluissloten zijn apart getest en gecertificeerd. Bovendien zijn ze voorzien van een eigen normering (EN 1300) en certificaat label. In de onderstaande tabel kunt u zien wanneer welk slot vereist is.

Weerstandsklasse kluis Europese Norm kluis Vereist kluisslot normering Aantal sloten
Securitylevel 1 EN 14450 EN 1300 klasse A 1
Securitylevel 2 EN 14450 EN 1300 klasse A 1
Euroklasse 0,1 en 2 EN 1143 EN 1300 klasse A 1
Euroklasse 3 EN 1143 EN 1300 klasse B 1
EN 1143 Grade 4 en 5 EN 1143 EN 1300 klasse B 2
EN 1143 Grade 6 en > EN 1143 EN 1300 klasse C 2


EN labels voor gecertificeerde kluizen

Inbraakwerend kluizen die volgens de Europese normen zijn geproduceerd beschikken over een typeplaat (Label) aan de binnenkant van de deur. Het label geeft alle informatie over de weerstandsklasse, de toegepaste EN normering, het testinstituut, productiejaar en het gewicht van de kluis.

ECB-S (Essa)
Het ECB-S (ESSA) is een ISO/IEC 17065 geaccrediteerd instituut voor het testen en certificeren. Het ECB-S is actief als verbindend orgaan tussen een aantal verschillende Europese geaccrediteerde testinstituten. Door onderlinge samenwerking tussen deze instituten zorgt het ECB-S voor een gestandaardiseerde uitvoering van o.a. de EN 14450, 1143-1 en 1143-2 om tot gelijkwaardige uitvoering (testprocedure en certificering) van de normen te komen.

Brandwerendheid voor gecertificeerde kluizen
Naast een test en certificering voor inbraakwerendheid kunnen kluizen ook een aparte test voor brandwerendheid hebben gehad.